Agenda

Wij willen een breed aanbod bieden van workshops en lezingen op het gebied van 'Leefstijl en Vrije Tijd'.

Ondertaande workshops hebben eerder plaatsgevonden:

 • Breiclub 'Beppen en Breien' (wekelijks)
 • Lezing 'Een leven zonder medicijnen' (Diabetes 2) - Alexander Olislagers
 • Workshop 'Ontmoeting met je Gids'
 • Tekenmedium Paula Schirmer
 • Klankschaal meditatie/concert
 • Open podium voor dichters

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de workshops.

Lezing over Narcisme – NIEUWE DATUM!

Wat is het en hoe herken je het

Woensdagavond 17 april a.s. geeft Leonie Bouwman een lezing over Narcisme.

Doel van deze avond is om meer inzicht te krijgen in narcisme en daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Deze middag is voor iedereen die geïnteresseerd is in narcisme, of ermee te maken heeft!

Leonie vertelt haar indrukwekkende verhaal in haar boek, dat gaat over haar leven in een gezin, waarin haar weinig empathische vader een allesoverheersende rol speelde. Maar ook gaat dit boek over hoe zij ondanks haar vader tot een levend geloof is gekomen in een persoonlijke God. Een hemelse vader die in tegenstelling tot haar aardse vader wel onvoorwaardelijk van haar houdt.

Programma

19:00  uur - Ontvangst

19:30   uur - Lezing door Leonie Bouwman

20:15   uur - Pauze

20:30  uur - Mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie

21:30  uur - Einde

 

 

Kosten: € 8,00 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden: Gezien het aantal plaatsen beperkt is, graag vooraf aanmelden!

 • Per mail: info@hetoudepakhuissoest.nl
 • Telefonisch: 06 – 377 379 36

Betaling:

 • Contant op deze avond
 • Via bank IBAN: NL54  INGB 0006 8872 12  t.n.v. ‘Het Oude Pakhuis Soest’ o.v.v.  'lezing Narcisme'

Spirituele Gespreksgroep

Heb jij ook het gevoel dat er in jouw wereld dingen veranderen of anders aanvoelen?

Iedere 2e donderdagavond van de maand is er in Het Oude Pakhuis Soest een gespreksgroep over de spirituele veranderingen op onze wereld en het universum.

Sinds wij in het Aquariustijdperk zijn beland worden mensen zich steeds meer bewust van de kwaliteiten die bij dit Waterman tijdperk horen; transformatie, eenheid, holisme, liefde, acceptatie, naastenliefde, vrijheid en het ervaren van vrije wil.

We zijn onderweg naar een hogere dimensie (4e en 5e dimensie) en door deze veranderingen/Ascensie zijn we aan het ontwaken.

In deze gespreksgroep behandelen wij iedere maand een ander thema waarover wij u informatie geven. Heb je al veel kennis over deze veranderingen of nog helemaal niet, maar merk je bij jezelf of in jouw omgeving veel verandering (Ascensie symptomen) of ben je gewoon geïnteresseerd;

Momenteel werken we vanuit het boek 'Jij bent God' van Gabriela en Reint Gaastra-Levin. De door Gabriela met Maria Magdalena, Jezus en Maria gechannelde openbaringen, bieden hedendaagse leringen aan de mensheid aan. Zij leggen via hun doorgevingen op een genuanceerde manier uit dat ook de mens God is. In de groep wordt gediscussieerd over deze openbaringen en ieders persoonlijke beleving.

We starten de avond altijd met een (klankschaal)meditatie.

Iedereen is welkom!

Wanneer: Iedere 2e donderdag van de maand  van 19:30 – ca. 21:30 uur

De volgende avonden staan weer gepland:

 • 11 april 2019
 • 9 mei 2019
 • 13 juni 2019

Kosten: € 7,50 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden: Gezien het aantal plaatsen beperkt is, graag vooraf aanmelden!

 • Per mail: info@hetoudepakhuissoest.nl
 • Telefonisch: 06 – 377 379 36

Betaling:

 • Contant
 • Via bank IBAN: NL54  INGB 0006 8872 12  t.n.v. ‘Het Oude Pakhuis Soest’ o.v.v.  naam deelnemer en ‘Spirituele Gespreksgroep’

Breiclub ‘Beppen en Breien’


Het Oude Pakhuis Soest heeft nu de breiclub ‘Beppen en Breien’.

U bent iedere vrijdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur van harte welkom om gezellig samen te gaan breien.

De gratis breiclub wordt ondersteund door het Nationaal Ouderenfonds met basis breipakketten en patronen.

Met de gezellige breiclubs willen zij het sociaal netwerk van ouderen versterken. Daarnaast zijn ook jongeren welkom, enerzijds voor de contacten en anderzijds om natuurlijk te leren breien van de ouderen en andersom. De breiclubs worden gecoördineerd door vrijwilligers. Onze breiclub heeft plaats voor ca. 10 deelnemers.

U kunt zich gratis aanmelden:

per mail via info@hetoudepakhuissoest.nl
per telefoon 06 – 377 379 36
tijdens de opening van onze Theetuin
U betaalt slechts het kopje koffie of thee bij ons.