Nu ook een Nieuwsbrief!

Vanaf deze maand heeft Het Oude Pakhuis Soest ook een digitale nieuwsbrief die circa één keer per maand zal verschijnen. Met de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van Het Oude Pakhuis Soest.

Wilt u de nieuwsbrief van ons ontvangen, geef dit dan aan via ons contactformulier.

Natuurlijk kunt u alle informatie over de Theetuin, Workshop en de Healing Praktijk ook vinden op onze Website of Facebookpagina.

Sinds kort heeft de Healing Praktijk een eigen Facebookpagina. Hier wordt extra informatie gegeven over de diverse behandelmethoden. U vindt hier ook diverse mooie berichten over de Spirituele veranderingen.

Spirituele Gespreksgroep

Vanaf januari 2018 starten wij op iedere 2e donderdagavond van de maand in Het Oude Pakhuis Soest een gespreksgroep over de spirituele veranderingen op onze wereld en het universum.

Sinds wij in het Aquariustijdperk zijn beland worden mensen zich steeds meer bewust van de kwaliteiten die bij dit Waterman tijdperk horen; transformatie, eenheid, holisme, liefde, acceptatie, naastenliefde, vrijheid en het ervaren van vrije wil.

We zijn onderweg naar een hogere dimensie (4e en 5e dimensie) en door deze veranderingen/Ascensie zijn we aan het ontwaken.

In deze gespreksgroep behandelen wij iedere maand een ander thema waarover wij u informatie geven. Heb je al veel kennis over deze veranderingen of nog helemaal niet, maar merk je bij jezelf of in jouw omgeving veel verandering (Ascensie symptomen) of ben je gewoon geïnteresseerd; Iedereen is welkom!

De eerste avond vindt plaats op 11 januari vanaf 19:30 uur. Ga voor alle informatie hierover naar http://www.hetoudepakhuissoest.nl/workshops-en-presenstaties/#gespreksgroep