Vooraankondiging! Lezing over ‘Kosmisch Internet’ door Ellen Rauh

Op zondag 9 juli a.s. geeft Ellen Rauh in Het Oude Pakhuis Soest een lezing over ‘Kosmisch Internet’. Ellen Rauh is met name bekend door haar Oth-channeling.

Kijk alvast op de website van Ellen Rauh;  http://oth-channeling.com/nederlands/kosmisch-internet-inlogcodes-en-wachtwoorden-boek-ellen-rauh.html.

Het beloofd een bijzondere middag te worden.

Verdere informatie volgt binnenkort, maar noteer deze datum alvast in uw agenda!