‘Het Oude Pakhuis Soest’ winnaar ‘Het Beste Idee van Soest’?

Het Beste Idee van SoestDe Soester Zakenkring en de Gemeente Soest hebben dit jaar weer een wedstrijd uitgeschreven onder de naam ‘Het Beste Idee van Soest’.

‘Het Oude Pakhuis Soest’ heeft zijn plan ook ingediend. Van de vele inzendingen behoren wij tot de 10 geselecteerden. Vanochtend hebben wij met veel enthousiasme in een pitch ons plan gepresenteerd voor de jury. De jury bestond uit diverse geledingen van het zakenleven in Soest.

WP_20160926_12_29_49_ProTijdens onze presentatie benadrukten wij de sociale functie die wij willen gaan vervullen in Soest. Naast activiteiten voor senioren, leveren wij graag een bijdrage aan de mogelijkheid voor ‘beschut werken’.

Uit de vandaag gehouden presentaties worden 3 ideeën genomineerd voor de finale. Deze vindt plaats op 26 oktober a.s. in het Nationaal Militair Museum, tijdens het ondernemers congres 2016 van de Gemeente Soest en de Soester Zakenkring.

De presentatie van vandaag werd door de jury goed ontvangen. Binnen enkele dagen weten we of we genomineerd zijn voor de finale. In ieder geval zijn we er trots op dat we met ‘Het Oude Pakhuis Soest’ tot de 10 beste inzendingen behoren!

Zie ook http://www.hetbesteideevansoest.nl/ of https://www.soest.nl/congres-en-beste-idee-2016/

Kan ‘Het Oude Pakhuis Soest’ helpen bij ‘beschut werken’?

P5141680Per 1 januari 2017 gaat, als onderdeel van de Participatiewet, mogelijk de verplichting voor Gemeenten in werking voor het aanbieden van een ‘beschutte werkplek’. Als ‘Het Oude Pakhuis Soest’ mag starten met een kleinschalige theetuin willen wij graag bijdragen in het aanbieden van een werkplek voor mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken. Zie onderstaande nieuwsbericht, datum 12-9-2016  van de rijksoverheid.

 

Wettelijke verplichting beschut werk en vereenvoudiging Wet banenafspraak

Gemeenten worden volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute. Naar verwachting vormen de resultaten van het lopende onderzoek naar de Praktijkroute een onderbouwing van deze keuze zodat beide maatregelen gelijktijdig op de beoogde datum van 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

De ministerraad stemde in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel ligt voor advies voor bij de Raad van State.

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken in gemeenten ver achterblijft bij de verwachtingen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde de staatssecretaris voor de zomer daarom aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren. Daarbij krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een advies beschut werk bij UWV aan te vragen.

De Praktijkroute moet ervoor zorgen dat de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kan verlopen.

Bron: Rijksoverheid

 

Tekenmedium Paula Schirmer in ‘Het Oude Pakhuis Soest’

Paula_20160904_140728Afgelopen zondag 4 september gaf het tekenmedium Paula Schirmer in ‘Het Oude Pakhuis Soest’ een privésessie voor een besloten gezelschap.

Paula maakt tijdens de medium sessies gebruik van haar vermogen om contact te hebben met overledenen. Zij voelt de energie van de personen die doorkomen en vertelt u wat ze hoort, voelt en soms ruikt. Paula voelt specifieke lichamelijke klachten, emoties en karaktereigenschappen, waaraan u herkent wie er doorkomt. Zij krijgt boodschappen door voor u en/ of uw naasten.

Paula_WP_20160904_14_37_23_ProZij geeft boodschappen van hen door en maakt ondertussen portrettekeningen van zielen die doorkomen, waarbij haar hand wordt geleid door Gene Zijde. Er kunnen meerdere personen in de tekening doorkomen. Zij worden dan in 1 portret verwerkt.

In de sfeervolle ambiance waren er voor alle aanwezigen bijzondere en waardevolle boodschappen van Gene Zijde.

Deze geslaagde sessie was een ‘voorproefje’ van wat wij u in de toekomst hopelijk meer kunnen bieden!