Aandacht in de lokale krant!

Het Oude Pakhuis Soest heeft deze week aandacht in de Soester Courant. Hiermee krijgen wij hopelijk ook meer bekendheid binnen de regio! (p.s. per abuis is in dit artikel de naam Frank i.p.v. Ruud gebruikt)

Soester Courant, d.d. 21 juni 2017