Het Oude Pakhuis Soest geselecteerd!

greenshot bannerHet ondernemerscongres 2016 op 26 oktober a.s. van de Gemeente Soest en de Soester Zakenkring biedt ‘Het Oude Pakhuis Soest’ de mogelijkheid om zich aan een groter publiek te presenteren.

Uit de vele inzendingen is ‘Het Oude Pakhuis Soest’ geselecteerd tot de 10 beste ideeën voor ‘Het Beste Idee van Soest 2016’. De Gemeente Soest steunt alle geselecteerden door het voor alle ideeën beschikbaar stellen van een banner, waarmee men zich tijdens het ondernemerscongres kan presenteren. Het persmoment eerder die dag zal zeker bijdragen in de bekendheid en een goede start van onze activiteiten.

Aan de andere kant vertrouwen we op een optimale medewerking van de Gemeente Soest met betrekking tot het verkrijgen van de juiste vergunningen om onze plannen te verwezenlijken!

‘Het Oude Pakhuis Soest’ winnaar ‘Het Beste Idee van Soest’?

Het Beste Idee van SoestDe Soester Zakenkring en de Gemeente Soest hebben dit jaar weer een wedstrijd uitgeschreven onder de naam ‘Het Beste Idee van Soest’.

‘Het Oude Pakhuis Soest’ heeft zijn plan ook ingediend. Van de vele inzendingen behoren wij tot de 10 geselecteerden. Vanochtend hebben wij met veel enthousiasme in een pitch ons plan gepresenteerd voor de jury. De jury bestond uit diverse geledingen van het zakenleven in Soest.

WP_20160926_12_29_49_ProTijdens onze presentatie benadrukten wij de sociale functie die wij willen gaan vervullen in Soest. Naast activiteiten voor senioren, leveren wij graag een bijdrage aan de mogelijkheid voor ‘beschut werken’.

Uit de vandaag gehouden presentaties worden 3 ideeën genomineerd voor de finale. Deze vindt plaats op 26 oktober a.s. in het Nationaal Militair Museum, tijdens het ondernemers congres 2016 van de Gemeente Soest en de Soester Zakenkring.

De presentatie van vandaag werd door de jury goed ontvangen. Binnen enkele dagen weten we of we genomineerd zijn voor de finale. In ieder geval zijn we er trots op dat we met ‘Het Oude Pakhuis Soest’ tot de 10 beste inzendingen behoren!

Zie ook http://www.hetbesteideevansoest.nl/ of https://www.soest.nl/congres-en-beste-idee-2016/

Kan ‘Het Oude Pakhuis Soest’ helpen bij ‘beschut werken’?

P5141680Per 1 januari 2017 gaat, als onderdeel van de Participatiewet, mogelijk de verplichting voor Gemeenten in werking voor het aanbieden van een ‘beschutte werkplek’. Als ‘Het Oude Pakhuis Soest’ mag starten met een kleinschalige theetuin willen wij graag bijdragen in het aanbieden van een werkplek voor mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken. Zie onderstaande nieuwsbericht, datum 12-9-2016  van de rijksoverheid.

 

Wettelijke verplichting beschut werk en vereenvoudiging Wet banenafspraak

Gemeenten worden volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute. Naar verwachting vormen de resultaten van het lopende onderzoek naar de Praktijkroute een onderbouwing van deze keuze zodat beide maatregelen gelijktijdig op de beoogde datum van 1 januari 2017 in werking kunnen treden.

De ministerraad stemde in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voorstel ligt voor advies voor bij de Raad van State.

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 krijgen gemeenten geld voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Uit een onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken in gemeenten ver achterblijft bij de verwachtingen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde de staatssecretaris voor de zomer daarom aan gemeenten wettelijk te gaan verplichten beschut werk te organiseren. Daarbij krijgen mensen de mogelijkheid om zelf een advies beschut werk bij UWV aan te vragen.

De Praktijkroute moet ervoor zorgen dat de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking met minder bureaucratie kan verlopen.

Bron: Rijksoverheid

 

Tekenmedium Paula Schirmer in ‘Het Oude Pakhuis Soest’

Paula_20160904_140728Afgelopen zondag 4 september gaf het tekenmedium Paula Schirmer in ‘Het Oude Pakhuis Soest’ een privésessie voor een besloten gezelschap.

Paula maakt tijdens de medium sessies gebruik van haar vermogen om contact te hebben met overledenen. Zij voelt de energie van de personen die doorkomen en vertelt u wat ze hoort, voelt en soms ruikt. Paula voelt specifieke lichamelijke klachten, emoties en karaktereigenschappen, waaraan u herkent wie er doorkomt. Zij krijgt boodschappen door voor u en/ of uw naasten.

Paula_WP_20160904_14_37_23_ProZij geeft boodschappen van hen door en maakt ondertussen portrettekeningen van zielen die doorkomen, waarbij haar hand wordt geleid door Gene Zijde. Er kunnen meerdere personen in de tekening doorkomen. Zij worden dan in 1 portret verwerkt.

In de sfeervolle ambiance waren er voor alle aanwezigen bijzondere en waardevolle boodschappen van Gene Zijde.

Deze geslaagde sessie was een ‘voorproefje’ van wat wij u in de toekomst hopelijk meer kunnen bieden!

 

Sessie met tekenmedium Paula Schirmer 4 september a.s.

We zijn vol energie bezig met het kunnen opstarten van activiteiten in het Oude Pakhuis. De website www.hetoudepakhuissoest.nl en de Facebookpagina zijn er al. Helaas kost het overleg met de Gemeente met betrekking tot eventuele vergunningen, door de vakantieperiode, meer tijd en kunnen we nog niet starten.

Paula SchirmerDe geplande sessie van het medium Paula Schirmer op zondag 4 september a.s. gaat echter gewoon door op  particulier initiatief.

Paula heeft landelijke bekendheid en reeds meerdere boeken zijn er van haar hand verschenen.

Gene Zijde
Paula maakt tijdens de medium sessies gebruik van haar vermogen om contact te hebben met overledenen. Zij voelt de energie van de personen die doorkomen. En vertelt u wat ze hoort, voelt en soms ruikt. Paula voelt specifieke lichamelijke klachten, emoties en karaktereigenschappen, waaraan u herkent wie er doorkomt. Zij krijgt boodschappen door voor u en/ of uw naasten.

Portrettekening
Zij geeft boodschappen van hen door en maakt ondertussen portrettekeningen van zielen die doorkomen, waarbij haar hand wordt geleid door Gene Zijde. Er kunnen meerdere personen in de tekening doorkomen. Zij worden dan in 1 portret verwerkt. Het kan zijn dat bijvoorbeeld in de linkerkant het gezicht van oma verschijnt en in de rechterkant die van opa. Overledenen laten zich via de tekening zien in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar.
Op de website www.paulaschirmer.nl kun je eventueel meer over haar lezen.

Vind u het bijzonder om deze sessie in kleine setting bij te wonen, mail of bel mij dan via:

info@hetoudepakhuissoest.nl of mobiel 06 – 377 379 36
adres: Nieuweweg 4, 3765 GD  Soest
Datum: zondag 4 september 2016
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Wij vragen een kleine bijdrage van € 7,00 (inclusief koffie/thee)
N.B.: gezien het beperkt aantal plaatsen is vooraf aanmelden nodig!

We  verwachten dat het een bijzondere middag wordt!

 

Kan het Oude Pakhuis helpen bij het gelukkig oud worden?

Het Oude Pakhuis wil ook een sociale functie gaan vervullen in de directe omgeving. Er komt steeds meer behoefte aan sociale ontmoetingsplekken, omdat onze oudere medemens steeds langer op zichzelf moet wonen. Daarnaast richten wij ons met name op de ouderencentra, die zich op loopafstand bevinden van Het Oude Pakhuis. Bij de zorgstichting Lyvore (o.a. Molenschot en Daelhoven) komt het aanbod van activiteiten, door bezuinigingen steeds meer onder druk te staan, waardoor ook deze doelgroep genoodzaakt is elders ontspanning te zoeken.

Ons Oude Pakhuis ligt op de looproute van de seniorenwoningen bij Molenschot naar winkelcentrum de Smitshof.

Onderstaand een interessant artikel;

Dossier ‘Langer zelfstandig wonen’ beschikbaar

1465569771_ouderen8

Bent u als gemeente al bezig met het thema ‘Langer zelfstandig wonen’? Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen omgeving. Maar hoe bereik je dat? Hoe zorg je ervoor dat ouderen gelukkig oud kunnen worden in hun eigen omgeving? U vindt het antwoord op deze en andere vragen in ons nieuwe dossier.

Door het dossier Langer zelfstandig wonen kunt u slim inspelen op de laatste ontwikkelingen. Zeker gezien de vergrijzing van de bevolking is het van belang dat u een actueel beleidskader heeft. Kansen zijn er in het dossier langer zelfstandig wonen volop. Keuzes maken is echter lastig, omdat de berg aan informatie zo enorm is.

Daarom is het belangrijk om van de meest waardevolle stukjes kennis en informatie stevige bouwstenen te maken. Zodat uw gemeente en instellingen beter kunnen inspelen op een vergrijzende bevolking. En u en uw collega’s nog betere resultaten boeken. Met meer mogelijkheden voor een ECHTE transformatie.

Sociaalweb zorgt dat u met dit nieuwe dossier meer grip op de materie krijgt. Dat betekent voor u:

  • tijd besparen
  • direct aan de slag met handreikingen en adviezen
  • meer tevreden burgers

Bron: www.sociaalweb.nl

Medium Paula Schirmer in Het Oude Pakhuis Soest

Zondag 4 september 2016 start Het Oude Pakhuis Soest met een bijzondere sessie met het medium Paula Schirmer. Paula heeft landelijke bekendheid en reeds meerdere boeken zijn er van haar hand verschenen.

Gene Zijde

Paula maakt tijdens de medium sessies gebruik van haar vermogen om contact te hebben met overledenen. Zij voelt de energie van de personen die doorkomen. En vertelt u wat ze hoort, voelt en soms ruikt. Paula voelt specifieke lichamelijke klachten, emoties en karaktereigenschappen, waaraan u herkent wie er doorkomt. Zij krijgt boodschappen door voor u en/ of uw naasten.

Portrettekening

Zij geeft boodschappen van hen door en maakt ondertussen portrettekeningen van zielen die doorkomen, waarbij haar hand wordt geleid door Gene Zijde. Er kunnen meerdere personen in de tekening doorkomen. Zij worden dan in 1 portret verwerkt. Het kan zijn dat bijvoorbeeld in de linkerkant het gezicht van oma verschijnt en in de rechterkant die van opa. Overledenen laten zich via de tekening zien in de leeftijd tussen 30 en 40 jaar.

Over PaulaPaula Schirmer

Paula Schirmer (voormalig lerares tekenen en handenarbeid) is sinds 1984 werkzaam als medium en regressietherapeut. Zij is ontdekt door het bekende Engelse tekenmedium Ivor James (1922-1998) en tot regressietherapeut opgeleid door gidsen-expert Jan Kleyn (1927 -1998).

Bij Mireille Mettes, ontwikkelaar van de MIR-methode deed zij de opleiding tot MIR-coach. Paula geeft helderziende consulten, regressietherapie en u kunt bij haar terecht voor MIR-coaching.

  • Locatie: Het Oude Pakhuis Soest; Adres: Nieuweweg 4, 3765 GD Soest
  • Datum: Zondag 4 september 2016
  • Tijd: 14.00 – 16.00 uur
  • Toegangsprijs € 7,00 (inclusief koffie/thee)

 

Gezien het beperkt aantal plaatsen, dient u zich vooraf aan te melden per mail info@hetoudepakhuissoest.nl, telefonisch via 06 – 377 379 36 of via het contactformulier.

Openhuis bij Het Oude Pakhuis Soest

Op zaterdag 27 augustus 2016 opent Het Oude Pakhuis Soest zijn deuren van 11:00 – 16:00 uur.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op dit verrassende plekje midden in Soest. Wij vertellen u graag wat wij vanuit het gezellige Pakhuis en sfeervolle theetuin aan activiteiten op het gebied van onder andere workshop gaan aanbieden.
Komt u gerust binnenkijken. Wij verwelkomen u graag!

Reclamebord zwart_wit